Zorg voor Werkplezier

IPO Activiteiten Toolbox  
Onderdeel van bijeenkomst 3 & 4 van fase 2

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 1
Paramedische Competenties
1. Paramedisch handelen

“Heb ik kennis verworven over het beroepsmatig handelen, de zorgverlening of behandeling aan patiënten/ cliënten?”
Voorbeelden: beroepsspecfieke onderwerpen (diëtetiek, ergotherapie, logopedie, huidtherapie, optometrie, orthoptie, podotherapie, oefentherapie, medische beeldvorming, radiotherapie), anatomie/fysiologie, pathologie, ziektebeelden en beperkingen, paramedische diagnostiek, zelfmanagement, ondersteuning en begeleiding, preventie, interventies, voorbehouden en risicovolle handelingen, onderzoeks- of behandelplan, hulp-en ondersteuningsmiddelen, behandelmethoden, standaarden, richtlijnen et cetera.

*Als de scholing betrekking heeft op vakinhoudelijke kennis

2. Kennis & Wetenschap

“Heb ik meer kennis verworven om te reflecteren op mijn deskundigheid en de onderbouwing van mijn handelen?”
Voorbeelden: onderzoeksmethodiek, toepassing van wetenschap, evidence based practice, feedback, lezen wetenschappelijke artikelen, opzetten praktijkonderzoek, schrijven van een wetenschappelijk artikel et cetera.

*Mits het tot doel heeft m.b.t. de reflectie en onderbouwing van mijn handelen

4. Organiseren

“Heb ik meer kennis verworven over de wijze waarop zorg kan worden georganiseerd?”
Voorbeelden: organisatiekunde, kleinschalige woonvormen, betaalbaarheid van de zorg, coördinatie en continuïteit, indicatiestelling, zorg op afstand, patiëntveiligheid, werkklimaat et cetera.

*Als de ontwikkelbehoeften betrekking heeft op competentie organiseren

5. Samenwerken

“Heb ik meer kennis verworven over het samenwerken met zorgontvangers, zorgverleners en zorginstellingen?”
Voorbeelden: ketenzorg, verslaglegging en overdracht, ondersteuning mantelzorg, mono- en multidisciplinaire samenwerking, groepsdynamica et cetera.

*Als de scholing betrekking heeft op competentie samenwerking

6. Communiceren

“Heb ik meer kennis verworven over de communicatie met patiënten/cliënten/ en andere betrokkenen?”
Voorbeelden: gesprekstechnieken, voorlichting, theoretische communicatie, gedragsbeïnvloeding, motivatie, empowerment, gebruik van ICT en sociale media et cetera.

*Als de ontwikkelbehoeften betrekking heeft op de competentie communicatie

7. Maatschappelijk handelen

“Heb ik meer kennis verworven over de maatschappelijke context en het bevorderen van gezondheid?”
Voorbeelden: epidemiologie, preventie, culturele achtergronden, sociale netwerken, leefstijlbevordering, et cetera.

*Als de ontwikkelbehoeften betrekking heeft op de competentie maatschappelijk handelen.

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 2

Competentiegebied percentage

 • Diverse Competenties 100% 100%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 3

Competentiegebied percentage

 • Paramedisch handelen 20% 20%
 • Kennis en wetenschap 20% 20%
 • Professionaliteit 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 4

Competentiegebied percentage

 • Communicatie 20% 20%
 • Kennis en wetenschap 40% 40%
 • Samenwerking 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 5

Competentiegebied percentage

 • Samenwerking 20% 20%
 • Professionaliteit 20% 20%
 • Paramedisch handelen 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 6

Competentiegebied percentage

 • Samenwerking 20% 20%
 • Professionaliteit 20% 20%
 • Paramedisch handelen 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 7

Competentiegebied percentage

 • Kennis en wetenschap 100% 100%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 8

Competentiegebied percentage

 • Kennis en wetenschap 20% 20%
 • Samenwerking 40% 40%
 • Professionaliteit 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 9

Competentiegebied percentage

 • Organisatie 20% 20%
 • Communicatie 20% 20%
 • Samenwerking 30% 30%
 • Professionaliteit 30% 30%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 10

Competentiegebied percentage

 • Organisatie 20% 20%
 • Professionaliteit 40% 40%
 • Maatschappeliojk handelen 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten

IPO fase 2 activiteiten Toolbox 11

Competentiegebied percentage

 • Organisatie 60% 60%
 • Kennis en wetenschap 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten

Activiteit

Meten klantervaringen (patiënten en/of verwijzers)

DefinitieOp een methodische wijze generen van feedback van patiënten/cliënten of verwijzers via PDCA-cyclus.

Minimaal aantal respondenten:
• 15 bij een onderzoek onder patiënten/cliënten
• 10 bij een onderzoek onder verwijzers

Punten10 punten voor het volledige onderzoek (inclusief voorstel, opzet, resultaat en rapport).

Het is toegestaan om bij het meten van patiëntervaringen feedback te genereren en de PDCA cyclus te doorlopen bij meerdere doelgroepen. Gedacht kan worden aan volwassenen,
adolescenten en kinderen. De geregistreerde ontvangt per doelgroep 10 punten bij een volledig doorlopen cyclus.

Bij het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek naar de ervaringen van klanten worden de 10 punten naar rato verdeeld.

BewijslastRapportage met onderzoeksopzet, resultaat en verbetervoorstel.
Wel• Bijdragen aan het hele traject: voorbereiden onderzoek, uitvoeren, verbeteren
• De methode is beschreven in de literatuur of aanbevolen door de beroepsverenigingVoorbeeld:
De geregistreerde zet ieder jaar een vragenlijst uit, analyseert de resultaten, stelt verbeterpunten op en legt het hele proces vast in een verslag. Per cyclus ontvangt de geregistreerde 10 punten.
Niet• Alleen onderdelen van de cyclus zoals het implementeren van de resultaten
• Invullen vragenlijst op verzoek van de zorgverzekeraar
Accreditatien.v.t.
FormatInformatie beschikbaar via www.podotherapie.nl
CompetentieCommunicatie / Samenwerking / Kennis en wetenschap

Competentiegebied percentage

 • Samenwerking 20% 20%
 • Organisatie 20% 20%
 • Kennis en wetenschap 20% 20%
 • Professionaliteit 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Meten van behandelresultaten

DefinitieOp een methodische wijze generen van behandelresultaten via de PDCA cyclus.
Punten10 punten per onderzoek.
BewijslastVerslag met resultaten, analyse en verbeterpunten
Wel• Bijdrage aan het hele traject: voorbereiden onderzoek, uitvoeren en verbeteren

• Meten van de ervaren effectiviteit van de behandeling door middel van PROMs7
en op basis daarvan verbeterpunten opstellen en uitvoeren.
• Meten van behandelresultaten door dossieronderzoek en op basis daarvan verbeterpunten opstellen en uitvoeren

Voorbeeld:
Een podotherapeut doet dossieronderzoek. Zij meet de effectiviteit van de geleverde zorg af op basis van de behaalde behandeldoelen. Naar aanleiding van uitkomsten stelt zij
verbeterpunten op, formuleert acties ter verbetering en voert deze uit.

Niet• Alleen onderdelen van de cyclus, zoals het implementeren van de resultaten
• Invullen vragenlijst op verzoek van de zorgverzekeraar
Accreditatien.v.t.
FormatInformatie beschikbaar via www.podotherapie.nl
CompetentieParamedisch handelen / Organisatie / Kennis en wetenschap

Competentiegebied percentage

 • Vakinhoudelijk handelen 20% 20%
 • Organisatie 20% 20%
 • Professionaliteit 20% 20%
 • Kennis en wetenschap 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Kwaliteitszorg

DefinitieKwaliteitszorg via de PDCA-cyclus
Kwaliteitsbeleid vastgelegd in een kwaliteitsplan, kwaliteitshandboek en geëvalueerd in een kwaliteitsjaarverslag.
Punten10 punten per product;
5 punten indien het product is opgesteld door meerdere personen;
5 punten voor actualiseren of herzien van het product.
BewijslastProducten, waarvan kan worden aangetoond dat de paramedicus een actieve bijdrage heeft geleverd
Wel• Het opstellen van kwaliteitsjaarverslag, kwaliteitsbeleidsplan, kwaliteitshandboek
• Het op- en bijstellen van geldende (onderdelen van) procedures, bijvoorbeeld voor NIAZ, HKZ
• Het invullen van kwaliteits- en veiligheidsindicatoren
NietFeedback geven op concepten
Accreditatien.v.t.
FormatInformatie beschikbaar via www.podotherapie.nl
CompetentieOrganisatie / professionaliteit

Competentiegebied percentage

 • Vakinhoudelijk handelen 20% 20%
 • Organisatie 40% 40%
 • Professionaliteit 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Publiceren & Presenteren (bij een symposium/congres)

DefinitieHet verdiepen van de beroepsinhoudelijke kennis door middel van:

• Het schrijven van een artikel, referaat of casereport ten behoeve van publicatie in (inter) nationaal vakblad

• Het verzorgen van een presentatie tijdens een (inter)nationaal congres c.q. symposium, waarmee de eigen beroepsinhoudelijke kennis wordt verdiept

• Het maken van een poster ten behoeve van presentatie op een (inter)nationaal congres c.q. symposium, waarmee de eigen beroepsinhoudelijke kennis wordt verdiept

Betreffende product dient te zijn getoetst door de vakinhoudelijke commissie of redactie

WelArtikel, referaat, casereport, lezing, poster
Punten15 punten per artikel c.q. lezing c.q. poster;
5 punten per referaat c.q. casereport
BewijslastAbstract beoordeeld en geaccepteerd door redactie / vakinhoudelijke commissie en bewijs van uitvoerende organisatie
WelArtikel, referaat, casereport, lezing, poster
Niet• Boekrecensie, verslag congres of bijeenkomst
• Het geven van scholing aan collega’s of andere beroepsbeoefenaren (minimaal HBO).
Bij de activiteit ‘Geven van scholing’ ligt het accent op het delen van de aanwezige beroepsinhoudelijke kennis van de geregistreerde. Bij ‘Publiceren & presenteren bij een symposium / congres’ ligt de focus op het verdiepen van de aanwezige
beroepsinhoudelijke kennis van de geregistreerde
AccreditatieIndien het congres of symposium door ADAP geaccrediteerd is, dan is het geven van een presentatie of de presentatie van een poster ook geaccrediteerd
FormatNiet aanwezig
CompetentieKennis en wetenschap / Maatschappelijk handelen / Professionaliteit

Competentiegebied percentage

 • Vakinhoudelijk handelen 40% 40%
 • Kennis en wetenschap 60% 60%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten of zorginnovaties

DefinitieInstrumenten of innovaties ter ondersteuning of verbetering van het kwaliteitsbeleid.
PuntenActieve bijdrage ontwikkelen 20 punten;

Actieve bijdrage actualiseren 10 punten.

BewijslastKwaliteitsinstrument of zorginnovatie en notulen vergaderingen of bewijs van deelname
WelKwaliteitsinstrument/zorginnovatie is:
• Toetsbaar
• Implementeerbaar
• Bruikbaar
• Gebaseerd op beschikbare evidenceVoorbeeld:
• Ontwikkelen elektronisch patiëntendossier (EPD) op het niveau van de beroepsgroep
• Ontwikkelen diagnostisch instrument
• Ontwikkelen behandelprogramma voor nieuwe doelgroepen
NietOntwikkeling kwaliteitsinstrument of zorginnovatie voor eenmanspraktijk
Accreditatien.v.t.
FormatNiet aanwezig
CompetentieKennis en wetenschap / Organisatie

Competentiegebied percentage

 • Maatschappelijk handelen 20% 20%
 • Kennis en wetenschap 20% 20%
 • Organisatie 20% 20%
 • Professionaliteit 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Visitatie/Audit

DefinitieVisitatie en Audit zijn vormen van onderzoek waarbij aan de hand van een vaste methodiek en vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria / kwaliteitsnormen het zorgproces wordt getoetst.
PuntenVisiteur:
1) visitatie hoofdlocatie: 4 punten per visitatie
2) visitatie nevenvestiging: 1 punt per visitatieGevisiteerde individuele beroepsbeoefenaar 4 punten per visitatie. Om voor deze punten in
aanmerking te komen geldt het volgende criterium: ‘Ongestoorde aanwezigheid tijdens de
gehele visitatie op de hoofdvestiging’Punten worden toegekend door de NVvP
BewijslastBewijs van uitvoering door beroepsvereniging of een verklaring afgegeven door de uitvoerende partij
Wel• Door NVvP uitgevoerde visitatie
NietVisitaties uitgevoerd door een organisatie anders dan de NVvP
Accreditatien.v.t.
FormatNiet aanwezig
CompetentieOrganisatie / Professionaliteit

Competentiegebied percentage

 • Vakinhoudelijk handelen 20% 20%
 • Communicatie 20% 20%
 • Organisatie 20% 20%
 • Professionaliteit 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Ontwikkeling protocollen, standaarden en richtlijnen

DefinitieBijdragen aan de ontwikkeling van protocollen, standaarden en richtlijnen.
PuntenActieve bijdrage ontwikkelen 20 punten;

Actieve bijdrage actualiseren 10 punten.

BewijslastProtocol/standaard /richtlijn met bewijs van actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling.

Actieve betrokkenheid blijkt uit:
• Naam geregistreerde vermeld in betreffende document
• Notulen met aanwezigheidslijst. In de notulen dient duidelijk vermeld te zijn dat het overleg de ontwikkeling van een protocol, standaard of richtlijn tot doel heeft

WelDocumenten met aanbevelingen, adviezen en handelingsinstructies met een wetenschappelijke basis (evidence based) ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. In geval van consensus dient deze op landelijk of regionaal niveau te zijn getoetst of multidisciplinair op instellingsniveau te zijn getoetst.

Voorbeeld:
• Ontwikkeling van multidisciplinaire protocol bij dwarslaesiepatiënten voor een revalidatiecentrum
• Implementeren van de standaard ketenzorg bij CVA patiënten in de regio Groningen

Niet• Protocol uitsluitend voor eigen gebruik
• Aanpassen bestaande richtlijn aan lokale situatie
• Deelname aan stuurgroep of klankbordgroep
• Eenmalige feedback op product
• Werkinstructies
Voorbeeld:
Richtlijn Parkinson voor ergotherapeuten omzetten voor de eigen werksituatie
Accreditatien.v.t.
FormatNiet aanwezig
CompetentieKennis en wetenschap / Organisatie

Competentiegebied percentage

 • Organisatie 20% 20%
 • Professionaliteit 40% 40%
 • Kennis en wetenschap 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Publiceren & Presenteren (bij een symposium/congres)

DefinitieHet verdiepen van de beroepsinhoudelijke kennis door middel van:

• Het schrijven van een artikel, referaat of casereport ten behoeve van publicatie in (inter) nationaal vakblad

• Het verzorgen van een presentatie tijdens een (inter)nationaal congres c.q. symposium, waarmee de eigen beroepsinhoudelijke kennis wordt verdiept

• Het maken van een poster ten behoeve van presentatie op een (inter)nationaal congres c.q. symposium, waarmee de eigen beroepsinhoudelijke kennis wordt verdiept

Betreffende product dient te zijn getoetst door de vakinhoudelijke commissie of redactie

WelArtikel, referaat, casereport, lezing, poster
Punten15 punten per artikel c.q. lezing c.q. poster;
5 punten per referaat c.q. casereport
BewijslastAbstract beoordeeld en geaccepteerd door redactie / vakinhoudelijke commissie en bewijs van uitvoerende organisatie
WelArtikel, referaat, casereport, lezing, poster
Niet• Boekrecensie, verslag congres of bijeenkomst
• Het geven van scholing aan collega’s of andere beroepsbeoefenaren (minimaal HBO).
Bij de activiteit ‘Geven van scholing’ ligt het accent op het delen van de aanwezige beroepsinhoudelijke kennis van de geregistreerde. Bij ‘Publiceren & presenteren bij een symposium / congres’ ligt de focus op het verdiepen van de aanwezige
beroepsinhoudelijke kennis van de geregistreerde
AccreditatieIndien het congres of symposium door ADAP geaccrediteerd is, dan is het geven van een presentatie of de presentatie van een poster ook geaccrediteerd
FormatNiet aanwezig
CompetentieKennis en wetenschap / Maatschappelijk handelen / Professionaliteit

Competentiegebied percentage

 • Vakinhoudelijk handelen 40% 40%
 • Kennis en wetenschap 60% 60%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Geven van scholing

DefinitieHet geven van beroepsgerelateerde scholing op tenminste HBO-niveau.
Punten1 uur uitvoeren = 2 uur werkbelasting = 2 punten.

Dezelfde scholing telt maximaal 1 x per jaar mee

BewijslastBewijs van opdrachtgever of bewijs van docentschap. Bijvoorbeeld contract / overeenkomst

En

• Leerdoelen van de gegeven scholing en het dagprogramma waaruit blijkt wie de docenten zijn geweest

Wel• Workshop, cursus, klinische les, opleiding voor een initiële HBO-opleiding of post HBO opleiding met een relatie tot het eigen vakgebied.

• Presentatie voor het eigen netwerk

Niet• Scholingen gegeven in het kader van docentschap

• Lager dan HBO-niveau

• PR en voorlichting

AccreditatieAls de scholing geaccrediteerd is, dan is het geven van de scholing ook geaccrediteerd
FormatNiet aanwezig
CompetentieKennis en wetenschap / Maatschappelijk handelen / Professionaliteit

Competentiegebied percentage

 • Communicatie 20% 20%
 • Maatschappelijk handelen 20% 20%
 • Professionaliteit 20% 20%
 • Kennis en wetenschap 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Ontwikkelen van scholing

DefinitieHet ontwikkelen van beroepsgerelateerde scholing op tenminste HBO-niveau.

Onder het ontwikkelen van scholing wordt verstaan:

Het ontwikkelen van een cursus of opleiding waaraan een studiehandleiding en/of een didactisch plan ten grondslag liggen. Vastgelegd zijn de didactische keuzes en onderbouwing.

Punten1 uur ontwikkelen = 1 punt
BewijslastBewijs van de opdrachtgever en de studiehandleiding of het didactisch plan
WelWorkshop, cursus, klinische les, opleiding, E-learning voor een initiële HBO-opleiding of post HBO-opleiding met een relatie tot het eigen vakgebied
Niet• Lager dan HBO-niveau

• De daadwerkelijke uitvoering van de ontwikkelde scholing valt binnen de activiteit ‘Het geven van scholing’

• Voor de organisatie van cursussen, symposia, studiedagen etc. worden geen punten toegekend

AccreditatieAls de scholing geaccrediteerd is, dan is het ontwikkelen van de scholing ook geaccrediteerd
FormatNiet aanwezig
CompetentieKennis en wetenschap / Professionaliteit / Maatschappelijk handelen

Competentiegebied percentage

 • Professionaliteit 20% 20%
 • Vakinhoudelijk handelen 20% 20%
 • Kennis en wetenschap 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Boek schrijven

DefinitieVakinhoudelijk boek of hoofdstuk met een relatie tot het beroepsprofiel
Punten15 punten per hoofdstuk. Heeft een hoofdstuk meerdere auteurs dan worden de punten naar rato verdeeld
BewijslastISBN nummer
WelDoelgroepen: eigen beroep, andere disciplines, studenten
NietVoorlichtingsfolder, boeken voor patiënten etc.
Accreditatien.v.t.
FormatNiet aanwezig
CompetentieKennis en wetenschap / Professionaliteit / Maatschappelijk handelen

Competentiegebied percentage

 • Vakinhoudelijk handelen 20% 20%
 • Professionaliteit 40% 40%
 • Kennis en wetenschap 40% 40%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
Activiteit

Participatie binnen een wetenschappelijk fundamenteel of toegepast onderzoek gerelateerd aan de beroepsgroep

DefinitieParticiperen in wetenschappelijk onderzoek dat gerelateerd is aan de beroepsgroep als:

1. Onderzoeker

2. Leverancier patiëntendata volgens diagnostisch onderzoeks- en of behandelprotocol

3. Leverancier van data voor een landelijke databank gerelateerd aan de beroepsgroep

4. Deelnemer klankbordcommissie, begeleidingscommissie, stuurgroep

PuntenBij 1. 100 punten
Bij 2. 10 punten per onderzoek patiëntenpopulatie
Bij 3. 10 punten bij het aanleveren van data voor een landelijke aan het beroep gerelateerde databank
Bij 4. per bijeenkomst 2 punten
BewijslastOnderzoeksrapport:

1. Als (mede)onderzoeker genoemd;

2. Voorkomen op de lijst van medewerkers of certificaat onderzoeksinstelling getekend door onderzoekscoördinator;

3. Presentielijst en notulen Bij data landelijke databank:

• Certificaat uitgegeven door de beroepsgroep

WelWetenschappelijk of toegepast onderzoek dat leidt tot onderzoeksrapport

Voorbeeld: Ten behoeve van een wetenschappelijk of toegepast onderzoek vult de paramedicus over iedere patiënt die een bepaalde behandeling ondergaat een vragenlijst in die gebruikt wordt bij het wetenschappelijk of toegepast onderzoek. Voor het aanleveren van de patiëntendata gedurende de looptijd van het onderzoek krijgt de paramedicus in totaal 10 punten.

NietHet invullen van een enquête
Accreditatien.v.t.
FormatNiet aanwezig
CompetentieKennis en wetenschap / Maatschappelijk handelen

Competentiegebied percentage

 • Vakinhoudelijk handelen 20% 20%
 • Maatschappelijk handelen 40% 40%
 • Kennis en wetenschap 60% 60%

Tips & trucs

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten
i

Formats

Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten